Verksamhetsöversikt

Verksamhetsöversikt

Teaterhögskolans verksamhet

 

Teaterhögskolan i Stockholm är en självständig högskola, på samma sätt som övriga konstnärliga högskolor i Stockholm. Vi är en statlig myndighet och lyder organisatoriskt direkt under Utbildningsdepartementet, varifrån alltså direktiven för och medlen till verksamheten kommer.

 

Rektor utses av regeringen, efter förslag från högskolestyrelsen.
Högskoleverket är den centrala myndighet som utövar tillsyn över universitet och högskolor.

 

Stockholmsskolans uppdrag från regering och riksdag är att utbilda skådespelare och mimare, anordna fortbildning för skådespelare och bedriva konstnärligt utvecklingsarbete.

 

1993 – 1996 anordnade Teaterhögskolan en 3,5-årig skådespelarutbildning på teckenspråk. Tre studenter, (Mette Marqvardsen, Carlos Müller och Lars Otterstedt), samtliga döva, antogs till utbildningen efter inträdesprov. Deras utbildning följde i stor utsträckning den utbildningsplan som gällde för skådespelarprogrammet i övrigt. Teaterhögskolans lärare undervisade klassen i scenframställning, rörelse, dans, hållning, teori m m, med stöd av teckentolkar. Flera utländska, döva gästlärare besökte också skolan och klassen gjorde bl a ett längre praktikprojekt vid International Visual Theatre/Centre Culturel des Sourds i Vincennes, Frankrike, under våren 1995.

 

Utbildningen finansierades till största delen med särskilda medel från Utbildningsdepartementet och under hela perioden var samarbetet intensivt med Tyst Teater inom Riksteatern.

 

Just nu arbetar Mette, Carlos och Lars på Tyst Teater och medverkar i en uppsättning av Lars Noréns Natten är dagens mor. Läs mer på Riksteaterns hemsida!