Om Teaterhögskolans föreställningar

Det finns flera möjligheter att komma och se våra studenter på scen under året. Här på webbplatsen finns information om aktuella föreställningar, och du kan också boka biljetter.

Förställningarna marknadsförs främst gentemot framtida tänkta arbetsgivare, men även allmänheten bjuds in. Efterfrågan på biljetter är alltid stor, därför bör man boka biljett i förväg.

Examensföreställningar
Det sista året på mimprogrammet och skådespelarprogrammet ägnas nästan uteslutande åt studenternas examensföreställningar, som ibland också kallas slutproduktioner. Man gör vanligen en sådan produktion per klass och termin.

Examensföreställningarna visas under en längre tid, oftast ca en månad. Pjäsvalet för slutproduktionerna görs i samråd mellan studenterna, rektor och den tilltänkta regissören. Till arbetet med dessa produktioner anställer vi yrkesaktiva regissörer, scenografer och ljussättare, för att ge så professionella förutsättningar som möjligt.

Egna projekt
I början av läsåret visar studenterna under en veckas tid upp sina så kallade egna projekt. Det är korta produktioner, max en timme, som man har arbetat med på egen hand under en stor del av utbildningstiden, med viss handledning.