Kurser hösten 2006

 

Kurskatalog hösten 2006 (pdf-format)

Anmälningsblankett (pdf-format)

 

Blick på föreställningen, 5 poäng

Kurslärare: Joakim Stenshäll

Kursperiod: 15 september – 2 december

Omfattning: Deltid, 15-16, 23 september

21 oktober, 11 november, 1-2 december

Kl. 10.00-15.00

Inför varje kurstillfälle görs ett gemensamt teaterbesök.

Studenterna betalar själva sin biljettkostnad.

Sista ansökningsdag: 17 augusti 2006

 

Dockteater – vad är det? 5 poäng

Kurslärare: Helena Nilsson och Margareta Sörenson

Kursperiod: 9 oktober – 6 december

Omfattning: 9-11, 16-17, 23-24, 30-31 oktober

6-7, 13-14, 20-21, 27-28 november

4-6 december

Kl. 10.00-15.00

Sista ansökningsdag: 4 september 2006

 

Röst och rörlighet, 3 poäng

Kurslärare: Tuija Likkanen och Peter Teubner

Kursperiod: 6 – 23 november

Omfattning: Heltid, måndag-torsdag kl 10.15-15.00

Sista ansökningsdag: 11 oktober 2006

 

Kundaliniyoga, 3 poäng

Kurslärare: Aleksandra Czarnecki Plaude

Kursperiod: 20 november – 8 december

Omfattning: 20-24 november kl 10.00-13.00

27 november – 1 december självstudier

4-8 december kl 10.00-13.00

Sista ansökningsdag: 11 oktober 2006

För nedanstående kurser har ansökningstiden gått ut och ansökningar behandlas i mån av plats.
Kurser våren 2006

 

Sommarakademin

Kurser med sista ansökningsdag 18 april:

 

 

Läsning, 3 poäng

Kurslärare: Cecilia Berefelt

Kursperiod: 29 maj – 18 augusti

Omfattning: Heltid. 29-30/5 kl 10-16, 12-21/6 kl 8-15 på Holmhällar på Gotland, 17-18/8 kl 10-16. (11 och 22/6 är resdagar)

Sista ansökningsdag: 18 april

 

Neutralmask och clown, 3 poäng

Kurslärare: Per Sörberg

Kursperiod: 5-22 juni

Omfattning: Heltid. 5-9, 16-22 juni kl 10-15.

Sista ansökningsdag: 18 april

 

Improvisation – Meisnerteknik, 3 poäng

Kurslärare: Matthew Allen

Kursperiod: 7 augusti – 1 september

Omfattning: Heltid, måndag-fredag kl 19-23 (uppehåll 21-25 augusti)

Sista ansökningsdag: 21 juni 2006

 

Hösten 2006

 

Kurser med sista ansökningsdag i augusti och september:

 

Dramatisk text, 10 poäng

Kurslärare: Dennis Magnusson och Jacob Hirdwall

Kursperiod: 18 september – 15 december

Omfattning: Deltid, 18-26 september, 30-31 oktober, 8, 11-15 december

Vardagar kl 10.00-15.00

(samt ytterligare två tillfällen som bestäms inom gruppen)

Sista ansökningsdag: 17 augusti 2006

 

Tystnad tagning, 5 poäng

Kurslärare: Christjan Wegner

Kursperiod: 2 oktober-3 november

Omfattning: Heltid, måndag-fredag kl 10.00-15.00

Sista ansökningsdag: 4 september 2006

 

 

Inträdesprov till Skådespelarutbildningen

 

Efter ett års uppehåll anordnar vi nu inträdesprov till skådespelarprogrammet igen. Programmet, som tidigare var fyraårigt, omfattar nu tre år (120 högskolepoäng). De studenter som kommer att antas nu, och som ska påbörja sin utbildning hösten 2007, kommer alltså att antas till detta treåriga program.

 

Anmälningstiden till årets inträdesprov till skådespelarprogrammet vid Teaterhögskolan i Stockholm gick ut måndagen den 2 oktober. Information om inträdesproven till mimprogrammet lägger vi ut på hemsidan i början av november; proven kommer preliminärt att äga rum i slutet av januari 2007.

 

Teaterhögskolan i Göteborg och Teaterhögskolan i Malmö har också på samma sätt anpassat sina skådespelarprogram till den europeiska överenskommelsen om hur högskoleutbildningar ska utformas; de kommer, liksom Luleåskolan, att ha inträdesprov under detta läsår. Information om datum m m hittar du på respektive högskolas hemsida och länkar till dem finns under rubriken Länkar.

 

Om du har frågor, som du inte hittar svar på i texten här nedan, kan du mejla till intradesprov@teaterhogskolan.se.

 

Mer information om inträdesproven