Inträdesprov till Skådespelarutbildningen

 

Efter ett års uppehåll anordnar vi nu inträdesprov till skådespelarprogrammet igen. Programmet, som tidigare var fyraårigt, omfattar nu tre år (120 högskolepoäng). De studenter som kommer att antas nu, och som ska påbörja sin utbildning hösten 2007, kommer alltså att antas till detta treåriga program.

 

Anmälningstiden till årets inträdesprov till skådespelarprogrammet vid Teaterhögskolan i Stockholm gick ut måndagen den 2 oktober. Information om inträdesproven till mimprogrammet lägger vi ut på hemsidan i början av november; proven kommer preliminärt att äga rum i slutet av januari 2007.

 

Teaterhögskolan i Göteborg och Teaterhögskolan i Malmö har också på samma sätt anpassat sina skådespelarprogram till den europeiska överenskommelsen om hur högskoleutbildningar ska utformas; de kommer, liksom Luleåskolan, att ha inträdesprov under detta läsår. Information om datum m m hittar du på respektive högskolas hemsida och länkar till dem finns under rubriken Länkar.

 

Om du har frågor, som du inte hittar svar på i texten här nedan, kan du mejla till intradesprov@teaterhogskolan.se.

 

Mer information om inträdesproven