Föreställningar

 

Det fjärde läsåret på Mimprogrammet och Skådespelarprogrammet ägnas nästan uteslutande åt studenternas examensföreställningar, de som också kallas slutproduktioner.

Varje student är med i en helklass- och en halvklassproduktion. Pjäsvalet för slutproduktionerna görs i samråd mellan studenter, rektor och tänkt regissör.

 

Yrkesaktiva regissörer, scenografer och ljussättare anställs för att produktionerna ska efterlikna professionella förutsättningar.

 

Föreställningarna marknadsförs främst mot framtida tänkta arbetsgivare, men även allmänheten bjuds in. Biljetterna måste bokas i förväg eftersom efterfrågan oftast är stor.

Välkomna!