Tillgänglighet

 

Teaterhögskolans nya hus är planerat och byggt utifrån de riktlinjer som finns för en tillgänglig statsförvaltning.

Tidigt i planeringsprocessen av Teaterhögskolans nya lokaler antogs ett program för tillgänglighet för funktionshindrade. Följande finns ordnat i högskolans lokaler:

– Samtliga informationsskyltar både i den publika delen och i den interna delen har punktskrift.

– Hissarna är utrustade med akustisk och visuell information om när hissen anländer. Knapparna i hissarna är taktilt märkta, försedda med punktskrift och med siffror som är tydligt läsbara. Hisspanel, anropsknapp och larmknapp sitter inom räckhåll för personer som använder rullstol.

– Manöverdon för dörröppnare finns.

– Utrymningslarm har både ljus och ljud.

– I den stora teatern med fast gradäng finns utrymme avsatt för rullstol eller permobil.

– På entréplan finns en bemannad reception.