Teaterhögskolans organisation

 

Beslutande organ

Teaterhögskolan i Stockholm har tre beslutande organ:

 

En styrelse, där de externa ledamöterna är utsedda av regeringen. De företräder den svenska teatervärlden samt riksdagspartierna. I styrelsen har också skolans studenter och lärare tre representanter var, med full rösträtt. Skolans rektor ingår i styrelsen. Styrelsen sammanträder minst sex gånger per läsår.
Teaterhögskolans rektor utses av regeringen, efter förslag från styrelsen.
På Teaterhögskolan finns även en nämnd för konstnärligt utvecklingsarbete, vars ansvarsområde är såväl grundutbildningen som det konstnärliga utvecklingsarbetet. Nämnden består av representanter för lärarkår och studentkår samt två externa ledamöter som utses av högskolestyrelsen.
Styrande och sammanfattande dokument

Verksamheten vid Teaterhögskolan i Stockholm styrs av och sammanfattas i olika dokument. Gemensamt för verksamheten vid alla universitet och högskolor är att de styrs av högskolelagen och högskoleförordningen. Årligen får vi ett dokument från regeringen, regleringsbrevet, som preciserar statens krav på vår myndighet för det aktuella året.

 

Undervisningen vid våra två program, mim- respektive skådespelarprogrammet styrs av vår utbildningsplan, vilken antagits av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete. För att tydliggöra hur vi verkar för en ökad jämställdhet har vi en jämställdhetsplan vilken antagits av vår styrelse. Styrelsen har också antagit ett Åtgärdsprogram mot sexuella trakasserier och en Likabehandlingsplan.

 

Årligen beskriver och sammanfattar Teaterhögskolan i Stockholm sin verksamhet i en årsredovisning.

 

 

Lärare och övrig personal

Teaterhögskolan har ett 15-tal fast anställda lärare. De flesta är halvtidsanställda och har en del av sin yrkesverksamhet utanför skolan. Ett stort antal lärare, framför allt inom huvudämnet scenframställning, arbetar i perioder om ca 3 månader på skolan, men är annars verksamma som skådespelare eller regissörer utanför skolan.

 

Teaterhögskolan har också fyra professorer, som alla medverkar i undervisningen.

 

Lärare och övrig personal vid Teaterhögskolan är fackligt organiserade i SACO/DIK-förbundet, Statstjänstemannaförbundet, Svenska Musikerförbundet eller Svenska Teaterförbundet.

 

Studenter

Studentkåren tillhör Stockholms Studenters Centralorganisation (SSCO).