Skådespelarprogrammet

Skådespelarutbildningen omfattar 160 poäng och motsvarar fyra års studier på heltid. All undervisning är obligatorisk och till största delen schemalagd och lärarledd.

De första två åren ger en grundläggande utbildning i röst och tal, rörelse, sång, musik och teori samt huvudämnet scenisk gestaltning. Den femte terminen gör studenten praktik vid en teater, där hon/han ingår i ensemblen och medverkar i en eller flera uppsättningar. Vid återkomsten från praktikterminen arbetar man med radioteater, tv och film. Utbildningens sista läsår domineras av arbetet med de föreställningar som visas offentligt på skolan.

Läs mer om innehållet i utbildningen i de intervjuer som finns på hemsidan!