Mimprogrammet

 

Mimprogrammet omfattar 160 poäng och motsvarar fyra års studier på heltid. All undervisning är obligatorisk och till största delen schemalagd och lärarledd. Utbildningen bedrivs på svenska.

 

Detta är den enda utbildningen i sitt slag i Norden. Endast en klass med ca 10 studenter utbildas i taget.

 

Utbildningen består av två grundläggande år, ett tredje år med en praktiktermin samt en termin med längre perioder av temainriktad undervisning och återkoppling. Det fjärde året görs föreställningar som visas för offentlig publik.

 

Mimutbildningen ger de studerande sådana kunskaper att de efter utbildningen kan arbeta som mimskådespelare inom olika typer av scenisk verksamhet.