Utbildningsplan

Skådespelarutbildningen omfattar 160 poäng och motsvarar fyra års studier på heltid. All undervisning är obligatorisk och till största delen schemalagd och lärarledd. Undervisningen bedrivs, med få undantag, på svenska. Nedan finns en sammanfatning av vår utbildningsplan. Om du vill läsa hela, klicka här.

 

Upplägg

Mål

Innehåll

Se även

 

 

Upplägg

 

Termin 1 – 4:

Grundläggande utbildning i röst och tal, rörelse, sång, musik och teori samt huvudämnet scenframställning.

 

Termin 5 – 6:

Praktik vid en teater, där studenterna ingår i ensemblen och medverkar i en eller flera uppsättningar. Vid återkomsten från praktikterminen arbetar man med radioteater, film och tv.

 

Termin 7 – 8:

Utbildningens sista läsår domineras av arbetet med de föreställningar som visas offentligt på skolan.

 

 

Mål

 

Skådespelarprogrammet har som mål att utbilda självständiga och konstnärligt medvetna skådespelare för pofessionell verksamhet inom teater, film, tv, radio med mera.

 

 

Innehåll

 

I undervisningen ingår följande ämnen:

* Scenframställning

* Röst och tal

* Rörelse och rytmik

* Sång och musik

* Eget skapande arbete

* Teori och uppsatsskrivande