Inträdesprov till mimprogrammet

Inträdesproven skjuts upp ett år

Högskolestyrelsen för Teaterhögskolan i Stockholm har beslutat att skjuta upp årets inträdesprov. Det blir alltså ingen antagning i höst av studenter till den 4-åriga skådespelarutbildningen eller till den 4-åriga mimutbildningen, med studiestart hösten 2006. Nästa antagning till utbildningarna planeras till november 2006, med studiestart hösten 2007.

Anledningen till detta är regeringens förslag att förändra utbildningen på högskolor och universitet i Sverige som ett led i anpassningen till en europeisk överenskommelse om att den högre utbildningen inom Europa ska bli likvärdig. Det innebär att vi, precis som alla andra svenska högskolor och universitet, måste göra om våra 4-åriga utbildningsprogram till 3 år, med en möjlighet att därefter fortsätta ett fjärde och eventuellt ett femte år. Men själva grundutbildningen ska alltså förkortas till 3 år.

Vi har kommit fram till att det vore fel att ta in två nya årskurser på 4-åriga utbildningar samtidigt som vi skulle arbeta med att omforma dem till 3-åriga program. Dessutom skulle det innebära att vi fyra år senare hade dubbla avgångsklasser med olika utbildningslängd, vilket både skulle ge en krånglig utbildningssituation och vara olyckligt med tanke på arbetsmarknaden.

Självklart inser vi att många som hade tänkt söka in till skådespelar- eller mimprogrammet blir besvikna över vårt beslut! Vi kan bara hoppas att ni förstår att vi gör det av omtanke om utbildningarna och våra framtida studenter, och för att i lugn och ro få arbeta med förändringarna för att kunna inbjuda er till inträdesprov till nya, ännu bättre utbildningar om ungefär ett år.

Både Teaterhögskolan i Malmö och Teaterhögskolan i Göteborg kommer att ha antagning till skådespelarprogrammen under år 2006. I Göteborg går anmälningstiden ut den 15 december 2005, och i Malmö den 15 november. Du kan läsa mer på deras respektive hemsidor. Luleåskolan har inträdesprov endast vartannat år; nästa gång under 2007.

Under läsåret 2006/07 kommer vi att förstärka och utvidga vår kursverksamhet för yrkesverksamma skådespelare ytterligare. Vi kommer bl a att anordna en ettårig kompletteringsutbildning för skådespelare med längre yrkeserfarenhet, som saknar grundutbildning.

Vem kan söka?
För att få söka in till mimprogrammet måste du uppfylla två formella krav. Du måste
ha gått igenom gymnasieskolan.
Om du inte har gått igenom gymnasiet kan du ansöka om dispens för att få delta i proven ändå.

Utbildningen är fysiskt mycket krävande. Erfarenhet och intresse av att arbeta med kroppen är en förutsättning.

Hur går proven till?
Antagning sker under ca en vecka genom rörelseprov, improvisation och förelagda uppgifter. Inga förberedelser behövs för att söka.

Hur anmäler man sig?
Man anmäler sig till inträdesproven med hjälp av en särskild blankett, som man kan beställa från skolan eller skriva ut från vår webbplats. Blanketten och utförlig information om proven läggs ut här i god tid innan anmälningstiden går ut.

Se även:
Intervju med My Areskoug, utbildningsledare på Mimprogrammet och lärare i mim och rörelse
Intervju Marcus Doverud, student
Intervju med Katja Seitajoki, student

Om Mimutbildningen – en kort historik av Torun Boucher
Vad är mim? Ett litet kapitel om mim av Torun Boucher

Läs mer:
Inträdesprov till Skådespelarprogrammet
Skådespelarutbildningar utomlands
Förberedande utbildningar