Vill du bli skådespelare eller mimare?

På Teaterhögskolan i Stockholm utbildar vi skådespelare och mimare. Antagningen till utbildningarna sker genom inträdesprov.

Till skådespelarprogrammet kan du söka en gång om året och till mimprogrammet vart tredje år. Programmen är treåriga och till varje klass antas 8-10 studenter. För att söka krävs avslutad gymnasieutbildning.
Nästa möjlighet att anmäla sig till inträdesproven till skådespelarprogrammet: hösten 2009.

Nästa möjlighet att anmäla sig till inträdesproven till mimprogrammet: preliminärt våren 2010.