Våra nya lokaler

I juni 2008 flyttade Teaterhögskolan till nya lokaler på Valhallavägen. Efter drygt 30 år på Södermalm bedrivs verksamheten nu på Gärdet, med Dramatiska Institutet och Filmhuset som närmsta grannar.

Lokalerna, som tidigare inhyste Konstfack, är speciellt ombyggda efter Teaterhögskolans behov och önskningar. Bland annat har vi en restaurang, som är öppen för allmänheten, och i nära anslutning till restaurangen ligger våra två teatrar. I huset finns sammanlagt ca 20 undervisningsrum. Dessutom rymmer huset kontor och mötesrum för lärare och övrig personal, bibliotek, ljudstudio, verkstäder, förråd samt ateljéer för kostym och rekvisita.

Fastigheten ägs och förvaltas av Wasakronan.