För åttonde gången anordnas nu denna biennal, ”den svenska teaterns egen festival och mötesplats”. En jury har valt ut ett antal teaterproduktioner från de gångna två åren, från olika håll i landet, som visas på biennalen. Dessutom anordnas seminarier, debatter m.m. På biennalen deltar också Teaterhögskolorna i Luleå, Malmö och Stockholm med sina respektive slutproduktioner. Stockholmsskolan och Dramatiska Institutet presenterar också sitt samarbetsprojekt: fyra nyskrivna pjäser på temat ”Barn i fokus”.

 

Program för biennalen och annan information om den finns på www.teaterbiennalen.se

Teaterhögskolorna presenterar på biennalen också sitt gemensamma pedagogiska och konstnärliga projekt, ”Att gestalta kön”.